Image 1 of 1
SB-TH03.jpg
Thailand, Phra Nakhon Si Ayutthaya: Ayutthaya Historical Park, line of stone Buddhas | Thailand, Phra Nakhon Si Ayutthaya: Geschichtspark Ayutthaya, Reihe sitzender Stein-Buddhas