Image 1 of 1
GE51-106218.jpg
Deutschland, Bayern, Oberbayern, Muenchen: Glyptothek am Koenigsplatz | Germany, Bavaria, Upper Bavaria, Munich: Glyptothek at Kings Square