Japan

Image 15 of 53
< Prev Next >
SB-JPN26.jpg
Japan, West Honshu, Kansai, Kyoto: Japanese Tea Ceremony | Japan, West-Honshu, Kansai, Kyoto: japanische Teezeremonie